سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قطعات موتور باکسر 150

قطعات موتور باکسر 150
عکسنامقیمتعملیات
ترکبند موتور باکسر ۱۵۰ترکبند موتور باکسر ۱۵۰ – Copyتماس بگیرید
فلکه برق موتور باکسر 150فلکه برق موتور باکسر 150۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
رینگ پیستون باکسر 150 اصلیرینگ پیستون باکسر 150 اصلی۷۳۰,۰۰۰ تومان
صفحه کلاج اصلی باکسر 150صفحه کلاج موتو باکسر 150۲۹۰,۰۰۰ تومان
سوپاپ موتور باکسر 150سوپاپ موتور باکسر 150۲۵۰,۰۰۰ تومان
پوسته در کلاج موتور باکسر 150پوسته در کلاج موتور باکسر 150۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
پوسته در برق باکسر 150 کاربراتپوسته در برق باکسر 150 کاربرات۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کتی ترمز موتور باکسر 150کتی کلاج موتور باکسر 150۹۰,۰۰۰ تومان
سیم ترمز موتور باکسر 150۱۱۰,۰۰۰ تومان
کمک جلو موتور باکسر150کمک جلو موتور باکسر150۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فرمان موتور باکسر 150فرمان موتور باکسر 150۲۷۰,۰۰۰ تومان
قلوه استارت|بوق | موتور بوکسر 150 انژکتورقلوه استارت|بوق | موتور بوکسر 150 انژکتور۳۵۰,۰۰۰ تومان
قاب کیلومتر موتور باکسر150قاب کیلومتر موتور باکسر150

گیربکس موتور باکسر 150گیربکس موتور باکسر 150۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک وسط موتور باکسر 150جک وسط موتور باکسر 150۲۹۰,۰۰۰ تومان
جک بغل موتور باکسر 150جک بغل موتور باکسر 150۱۸۰,۰۰۰ تومان
باک موتور باکسر 150باک موتور باکسر 150۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ست سویچ موتور باکسر 125ست سویچ موتور باکسر 150۶۹۷,۰۰۰ تومان
درباک موتور باکسر 150درباک موتور باکسر 150۲۵۰,۰۰۰ تومان
سیم کشی موتور باکسر 150 انژکتورسیم کشی موتور باکسر 150 انژکتورتماس بگیرید
بوبین موتورباکسر 150 انژکتوربوبین موتورباکسر 150 انژکتور۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ست سوییچ موتور باکسر 125ست سوییچ موتور باکسر 125۶۷۰,۰۰۰ تومان
ست سوییچ موتور باکسر150ست سوییچ موتور باکسر150۶۷۰,۰۰۰ تومان
ست دنده زنجیر موتور باکسر 150ست دنده زنجیر موتور باکسر 150۹۸۰,۰۰۰ تومان
ترکبند موتور باکسر 150ترکبند موتور باکسر 150۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کمک عقب موتور باکسر 150کمک عقب موتور باکسر 150 قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.
جاپایی عقب موتور باکسر ۱۵۰جاپایی عقب موتور باکسر ۱۵۰۱۲۰,۰۰۰ تومان
شفت تعویض دنده موتور باکسر ۱۵۰۴۶۰,۰۰۰ تومان
ساچمه استارت موتور باکسر ۱۵۰ساچمه استارت موتور باکسر ۱۵۰۲۹۰,۰۰۰ تومان
استوپر موتور باکسر 150استوپر موتور باکسر 150۸۵۰,۰۰۰ تومان
پدال ترمز موتور باکسر ۱۵۰پدال ترمز موتور باکسر ۱۵۰۵۵۰,۰۰۰ تومان
سیم کلاج موتور باکسر ۱۵۰سیم کلاج موتور باکسر ۱۵۰۱۶۰,۰۰۰ تومان
سیم کیلومتر موتور باکسر ۱۵۰سیم کیلومتر موتور باکسر ۱۵۰۲۸۰,۰۰۰ تومان
ترکبند موتور باکسر ۱۵۰ترکبند موتور باکسر ۱۵۰تماس بگیرید
ساچمه فرمان موتور باکسر ۱۵۰ساچمه فرمان موتور باکسر ۱۵۰۲۸۵,۰۰۰ تومان
قاب زنجیر موتور باکسر 150قاب زنجیر موتور باکسر 150۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شارژر موتور باکسر 150 انژکتورشارژر موتور باکسر 150 انژکتور۹۸۰,۰۰۰ تومان
گیربکس موتور باکسر 150گیربکس موتور باکسر 150۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سیم کشی کامل موتور باکسر 150 انژکتورسیم کشی کامل موتور باکسر 150 انژکتور۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کرپی پایین موتور باکسر 150کرپی پایین موتور باکسر 150۹۸۰,۰۰۰ تومان
رینگ پیستون موتور باکسر 125رینگ پیستون موتور باکسر 125۷۰۰,۰۰۰ تومان
سوپاپ موتور باکسر 125سوپاپ موتور باکسر 125۲۵۰,۰۰۰ تومان
میل بادامکی موتور باکسر 125میل بادامکی موتور باکسر 125۷۸۰,۰۰۰ تومان
انگشتی موتور باکسر 125انگشتی موتور باکسر 125۵۸۰,۰۰۰ تومان
زنجیر تایم موتور باکسر 150زنجیر تایم موتور باکسر 150۱۹۰,۰۰۰ تومان
میل لنگ موتور باکسر 150میل لنگ موتور باکسر 150۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کمک فنر عقب موتور باکسر 150کمک فنر عقب موتور باکسر 150۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
در باک موتور باکسر 150در باک موتور باکسر 150۲۹۰,۰۰۰ تومان
راهنما موتور باکسر 150راهنما موتور باکسر 150۸۸,۰۰۰ تومان
کرپی بالا موتور باکسر 150کرپی بالا موتور باکسر 150۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساچمه فرمان باکسر 150ساچمه فرمان باکسر 150۲۸۹,۰۰۰ تومان
میل بادامکی موتور باکسر 150میل بادامکی موتور باکسر 150 قیمت اصلی ۶۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹,۰۰۰ تومان است.
میل سوپاپ موتور باکسر 150۲۵۰,۰۰۰ تومان
واشربندی کامل موتور پالس 220واشربندی کامل موتور باکسر 150۱۷۰,۰۰۰ تومان
روکش اگزوز موتور باکسر 150روکش اگزوز موتور باکسر 150۱۱۰,۰۰۰ تومان
توپی عقب موتور باکسر 150توپی عقب موتور باکسر 150۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شارژر موتورباکسر 150شارژر موتورباکسر 150۷۸۰,۰۰۰ تومان
ترانزبستور موتور باکسر 150ترانزیستور موتور باکسر 150 قیمت اصلی ۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
فلکه برق موتور باکسر 150فلکه برق موتور باکسر 150

دیسک کلاج موتور باکسر 150دیسک کلاج موتور باکسر 150۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
زنجیر تایم موتور باکسر 150زنجیر تایم موتور باکسر 150۱۳۰,۰۰۰ تومان
لاستیک گیت موتور باکسر 135لاستیک گیت موتور باکسر 135۹۸,۰۰۰ تومان
انگشتی موتور باکسر 150انگشتی موتور باکسر 150۴۸۰ تومان
کمانی زنجیر تایم موتور باکسر 150کمانی زنجیر تایم موتور باکسر 150۱۹۰,۰۰۰ تومان
کاربراتور موتور باکسر 150کاربراتور موتور باکسر 150۱,۲۰۰ تومان
رابط کاربرات موتور باکسر 150رابط کاربرات موتور باکسر 150۱۷۰,۰۰۰ تومان
گارد جلو موتور باکسر 150گارد جلو موتور باکسر 150۲۸۰,۰۰۰ تومان
اگزوز موتور باکسر 150اگزوز موتور باکسر 150۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
درب دنده زنجیر موتور باکسر150درب دنده زنجیر موتور باکسر150۲۸۰,۰۰۰ تومان
واشر در برق موتور باکسر 150واشر در برق موتور باکسر 150۴۵,۰۰۰ تومان
کاسه نمد کمک جلو موتور باکسر 150کاسه نمد کمک جلو موتور باکسر 150۱۷۰,۰۰۰ تومان
سیم کشی کامل موتور باکسر 150سیم کشی کامل موتور باکسر 150۸۹۰,۰۰۰ تومان
استارت موتور باکسر 150استارت موتور باکسر 150۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
شناور بنزین موتور باکسر 150شناور بنزین موتور باکسر 150
کیلومتر موتور باکسر 150کیلومتر موتور باکسر 150۹۲۰,۰۰۰ تومان
باک موتور باکسر 150باک موتور باکسر 150۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قاب بغل موتور باکسر 150قاب بغل موتور باکسر 150۵۳۰,۰۰۰ تومان
آیینه موتور باکسر 150آیینه موتور باکسر 150۱۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ خطر موتور باکسر 150چراغ خطر موتور باکسر 150۱۷۰,۰۰۰ تومان
ست دنده زنجیر موتور باکسر 150ست دنده زنجیر موتور باکسر 150۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
گلگیر جلو موتور باکسر 150گلگیر جلو موتور باکسر 150۴۷۰,۰۰۰ تومان
زین موتور باکسر 150زین موتور باکسر 150۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
صفحه کلاج موتور باکسر 150صفحه کلاج موتور باکسر 150۳۴۰,۰۰۰ تومان
لنت ترمز موتور باکسر 150لنت ترمز موتور باکسر 150۱۵۰,۰۰۰ تومان
قلوه چپ و راست موتور باکسر 150قلوه چپ و راست موتور باکسر 150۲۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ جلو موتورباکسر 150چراغ جلو موتورباکسر 150۴۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور دریچه گاز باکسر 150سنسور دریچه گاز باکسر 150۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
رینگ پیستون باکسر 150رینگ پیستون باکسر 150۶۷۰,۰۰۰ تومان
درسوپاپ موتورباکسر 150درسوپاپ موتورباکسر 150۵۶۰,۰۰۰ تومان
سرسیلندر موتور باکسر 150سرسیلندر موتور باکسر 150۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشخصات فنی موتور باکسر 150

مشخصات فنی موتور بوکسر 150 عبارتند از:

– نوع موتور: بوکسر 150
– حجم موتور: موتور بوکسر 150 دارای حجم موتوری خاص است (لطفاً حجم مورد نظر را وارد کنید).
– نوع سوخت: موتور، با استفاده از چه نوع سوختی کار می‌کند؟
– تعداد سیلندرها: موتور بوکسر 150 از تعدادی سیلندر (لطفاً تعداد سیلندرها را وارد کنید) تشکیل شده است.
– قدرت موتور: مقدار قدرت موتور (اسب بخار / کیلووات) را وارد کنید.
– گشتاور: مقدار گشتاور موتور (نیوتن متر) را وارد کنید.
– سیستم سوخترسانی: نوع سیستم سوخترسانی مانند سیستم حقن سوخت یا سیستم کاربوراتور استفاده شده در این موتور.
– سیستم پیشرانش: نوع سیستم پیشرانش مانند پیشرانش جلو، پیشرانش عقب یا پیشرانش چهار چرخ.
– جعبه دنده: نوع جعبه دنده استفاده شده در این موتور؛ آیا دندهبکس دستی یا اتوماتیک است؟

لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است برای این مدل مشخصات فنی اضافی دیگری نیز وجود داشته باشد. موارد اشاره شده فقط مشخصات اساسی موتور بوکسر 150 را در بر می‌گیرند.

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول